BẢN QUYỀN CÁC BÀI VIẾT TRÊN CODERDOCS

Tất cả các bài viết trên CoderDocs đều là công sức của tác giả và được bảo vệ về bản quyền. Một số bài viết trên CoderDocs được dịch từ một số website khác thì chúng tôi luôn luôn trích dẫn nguồn trong bài viết của mình.
Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại CoderDocs nếu bạn có dự định đăng tải tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết 

CoderDocs giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên CoderDocs vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng. Đây là hành vi vi phạm luật bản quyền và không tôn trọng tác giả.
Bạn được phép sử dụng lại bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Khi bạn làm như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung về các bài viết trên CoderDocs
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng "Nguồn bài viết từ CoderDocs.blogspot.com".

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn 

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại CoderDocs. Bạn có quyền dùng lại nhưng đây vẫn là hành động không tôn trọng tác giả, việc tranh chấp không nên xảy ra với các bên.

Bản quyền software/ebook và các khóa học

Tất cả các software, ebook, các khóa học trên CoderDocs đa phần được chia sẻ miễn phí cho cộng đồng. Bạn có mọi quyền hành trên các tác phẩm miễn phí, nhưng khi bạn muốn phát triển, đăng tải, chia sẻ ra bên ngoài, bạn vẫn phải tôn trọng tác giả bằng cách ghi "nguồn từ CoderDocs".
Đối với các tác phẩm premium, chúng tôi không hoan nghênh bạn chia sẻ những gì bạn đã mua từ CoderDocs.

Một lần nữa, hãy tôn trọng tác giả
Lê Nhật Thanh