Learn C The Hard Way - Exercise 5 - The Structure Of A C Program

Share:


Các bạn đã học qua Makefile và Vilgrind thì các bạn đã có đầy đủ trong tay 2 bí kíp để có thể chiến đấu tiếp rồi. Và bài hôm nay, các bạn sẽ được học cấu trúc cơ bản của một chương trình C. Bài này khá là đơn giản, nhưng các bạn phải học nó, để sau này có ích cho “coding style” của các bạn. Học bài này và chờ đợi bài sau nhé!
Hãy tạo một file ex5.c với nội dung sau:

Mình sẽ giải thích một cách tổng quan:
1. #include dùng để import một file vào chương trình của bạn, và ngôn ngữ c quy định file.h là file “header” chứa đựng những hàm mà bạn muốn sử dụng trong chương trình.
2. Dòng 3 trong đoạn code: multi-line comment, nghĩa là tất cả những gì bạn nhập vào trong cặp dấu /* */ trình biên dịch C đều hiểu là comment là không đọc nó, bất kể có bao nhieu dòng đi chăng nữa.
3. Dòng 8 trong đoạn code: một comment khác giống như là Ruby hay Python, comment này đứng sau dấu // và nó không thể xuống dòng được.
4. Các bạn nên viết hàm main với 2 thông số như trên nhé, và các bạn sẽ hiểu tại sao vào các bài tiếp theo.
Có lẽ bài học hôm nay chỉ tới đây thôi nhé! Chúc các bạn sớm “nội công thâm hậu”!. Bài hôm nay không có phần research nhé!

Không có nhận xét nào