Hướng dẫn cài đặt và fix lỗi VMware Workstation 12 trên kali linux 2016.2

Share:

Fix GCC C compiler error, Missing kernel headers in Vmware Workstation 12 pro in kali linux
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[code]apt-get update
apt-get install gcc-5
point to the gcc-5 file located in /usr/bin/gcc-5

install
1)linux-headers-4.6.0-kali1-amd64_4.6.4-1kali1_amd64.deb
2)linux-headers-4.6.0-kali1-common_4.6.4-1kali1_amd64.deb
3)linux-kbuild-4.6_4.6.4-1kali1_amd64.deb
4)linux-compiler-gcc-5-x86_4.6.4-1kali1_amd64.deb[/code]

from the link down below
http://http.kali.org/kali/pool/main/l...


and reboot!

Không có nhận xét nào