Learn C The Hard Way - Exercise 1 - Dust Off That Compiler

Share:
Đây có thể được xem là ví dụ đầu tiên trong loạt bài học lập trình C này. Ví dụ này quá phổ biến rồi. Vì vậy mục đích của bài này là hướng dẫn cho các bạn cách biên dịch một file .C trên môi trường linux. Nó không giống như chúng ta bấm nút "run" trên các IDE.


Vào bài nhé! Các bạn mở một trình soạn thảo lên, các bạn có thể dùng các trình soạn thảo có sẵn trong linux như vi, gedit,... hoặc các bạn có thể cài thêm các trình khác, ví dụ sublime text... (mình xài sublime text).

Và đây là đoạn code, các bạn tạo và lưu lại với tên ex1.c nhé:
À, mình khuyên các bạn không được copy code rồi dán nha. Tất cả code phải được gõ bằng tay hết. Các bạn phải thực hiện nó.
Sau khi tạo file ex1.c xong. Các bạn thực hiện lệnh sau để biên dịch chương trình (tạo ra file ex1):
Sau khi biên dịch thành công, các bạn sẽ thấy một dòng warning.... Đừng lo lắng, các bạn đang làm đúng.Và nếu các bạn có lỗi, thì hãy quay lại đoạn code và sửa lại nhé!
Bây giờ thì chạy file ex1:
Các bạn có thấy terminal hiện lên dòng "Hello world." không?
Bây giờ là tới phần xử lý cảnh báo, các bạn chỉ cần thêm thư viện stdio.h vào thôi, vì hàm puts() được khai báo trong thư viện này, nhưng khi không có, trình biên dịch c (gcc) đủ thông minh để hiểu được và khai báo ngầm cho nó.
Sửa lai đoạn code nhé:
Bây giờ các bạn thực hiện biên dịch và chạy lại để thấy kết quả.
Tham khảo:
Exercise 0 Lập Trình C
Đây là video clip mình làm để thực hành cho bài này, các bạn có thể xem thêm:

3 nhận xét: