Learn C The Hard Way - Exercise 3 - Formatted Printing

Share:
Xin chào mọi người, nay mình đã quay trở lại và...lợi hại hơn xưa :)). Các bạn đã học những bài trước chưa? Nếu chưa thì quay lại các bài trước học đi nhé, rồi tiếp tục học bài này. Bài hôm nay rất đơn giản, chắc bạn nào học C rồi thì thấy nó nhàm lắm. Nhưng đừng vội, hôm nay chỉ học về lệnh printf thôi, nhưng điều quan trọng là tiếp tục thực hành trên Makefile, cái thứ mà chúng ta khá lạ lẫm (mình không nói những bạn pro nhé).Các bạn hãy giữ lại Makefike bài trước (có thể tạo một thư mục riêng cho từng exercise). Sau đó gõ đoạn code sau và lưu lại với tên ex3.c:

Sau khi tạo xong file, chúng ta tiến hành biên dịch, các bạn đã bỏ Makefile vào cùng một thư mục với file ex3.c chưa? Nếu chưa thì hãy thực hiện ngay đi. Bây giờ chúng ta tiến hành biên dịch bằng lệnh sau:
Và tiến hành chạy file ex3 mới được tạo ra bằng lệnh:
Ok! Vậy là xong, màn hình của các bạn phải hiện ra như thế này mới là làm đúng nhé:
Vậy là xong bài học hôm nay. À, bắt đầu từ bài học hôm nay, mình sẽ đưa ra phần nghiên cứu thêm, hay nói cách khác là "bài tập về nhà". Và đương nhiên bài tập chỉ liên quan tới những thứ các bạn đã học rồi.

Reseach

1. Tìm hiểu xem %d là gì? Bonus thêm %s, %p, %c, ... .

2. Tìm hiểu xem \n là gì? Bonus thêm \t .


3. Thử thêm ex3 vào Makefile để thực hiện lệnh make clean thì file ex3 sẽ bị xóa.

Không có nhận xét nào