[Khóa học C++] Bài 5 - A first look at cout, cin, and endl

Share:
Một trong những lệnh chúng ta hay dùng nhất trong C++ chính là cout, cin. Đây là những câu lệnh mà nếu bạn là lập trình viên C++ thì chắc chắn phải biết điều này. Chúng ta cùng bắt đầu bài học.


std::cout


Như bài học trước chúng ta đã học, thì std::cout là một function trong  thư viện iostream và được sử dụng để in dữ liệu ra màn hình console. Chúng ta cùng xem ví dụ sau.

Để in nhiều thứ hơn trên một dòng, chúng ta sẽ dùng toán tử << như sau.

Chương trình sẽ in ra kết quả sau
x is equal to: 4

Bạn hãy xem ví dụ sau và bạn sẽ ngạc nhiên chút. Kết quả in ra sẽ nằm trên một hàng, mặc dù code chúng ta đã xuống hàng.


Kết quả in ra như sau:
Hi!My name is Alex.

std::endl


Để giải quyết được vấn đề trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng std::endl để chèn một hàng mới (chúng ta hiểu nó là xuống dòng mới). Ví dụ:

Kết quả in ra như sau:
Hi!
My name is Alex.

std::cin


std::cin đối lập với std::cout, std::cout in dữ liệu ra màn hình console sử dụng toán tử <<, còn std::cin đọc dữ liệu từ người dùng tại màn hình console và sử dụng toán tử >>. Bây giờ chúng ta cùng xem ví dụ để hiểu rõ hơn về std::cin.

Bạn thử chạy chường trình này, sau khi bạn vừa chạy xong màn hình console sẽ in ra dòng chữ "Enter a number: ", sau đó bạn hãy nhập cái gì đó từ bàn phím vào và nhấn enter.
Ví dụ bạn nhập 4 vào, thì kết quả sẽ là:
Enter a number: 4
You entered 4

Đây là cách đơn giản để bạn có thể lấy được dữ liệu được nhập vào từ người dùng, và bạn sẽ thường xuyên làm việc này trong các bài sau.

std::cin, std::cout, <<, and >>


Nếu bạn là một lập trình viên mới bước vài các dòng code, bạn sẽ hay lẫn lộn với std::cin, std::cout, << và >>. Một lần nữa, ôn lại kiến thức thức trên để nhớ và hiểu cách sử dụng. Khi bạn đã code quen tay thì việc nhớ những thứ này là rất đơn giản.

Kết thúc!
1 nhận xét:

  1. Sands Casino – NJ Online Casino – $4000 Bonus + 150 Free
    Discover the best kadangpintar online casino in New Jersey septcasino with games like SlotsMillion and more. Spin the reels 메리트 카지노 with our exclusive no deposit bonus!

    Trả lờiXóa