[Khóa học C++] Bài 3 - Comments syntax

Share:
Comment là một việc làm cực kì quan trong trong thế giới lập trình. Mục đích của việc comment là để giải thích code, bảo trì, cập nhật, debug, kế thừa. Nếu bạn viết một đoạn code và không comment, thì 6 tháng sau bạn chắc chắn sẽ không biết nó làm gì khi đọc lại code.


Các loại comment!

Có 2 loại comment trong C++ là comment trên một dòng hoặc trên nhiều dòng.
Ký hiệu // là để bắt đầu cho comment trên một dòng. Và đương nhiên, compiler sẽ bỏ qua những comment mà bạn viết.

Bạn có thể để comment giải thích cho từng dòng code theo 2 kiểu: ngay bên phải dòng code, hoặc phía trên dòng code như 2 ví dụ trên.

Ký hiệu /* */ sử dụng cho comment trên nhiều dòng.

Và đương nhiên chúng ta có thể làm comment của chúng ta đẹp hơn.

Những lời khuyên khi sử dụng comment

1) Khi bạn đang viết chương trình, bạn đang viết dở dang một chức năng nào đó, và khi bạn nuốn chạy chương trình, một vài lỗi sẽ xuất hiện tại những dòng code bạn mới thêm vào, lời khuyên là bạn hãy comment những đoạn code bạn mới thêm vào để chương trình có thể được compile và sau đó bạn hãy hoàn thành đoạn code dang dở và uncomment và bạn build lại.
2) Khi bạn muốn fix một số bug trong code, bạn không thể build được, thì hãy comment lại và build, sau đó fix bug và uncomment để có được đoạn code hoàn hảo.
3) Nếu bạn muốn xóa một chức năng nào đó không xài tới nữa, thay vào bạn delete, thì hãy comment nó lại, biết đâu sau này bạn dùng lại đoạn code này.
4) Hãy tập thói quen dùng comment một cách chuyên nghiệp để bạn có thể trở thành một lập trình viên giỏi.

Kết thúc!1 nhận xét: